Zoek je tijdelijke versterking van het communicatieteam? Komt er een groot communicatieproject aan en heb je een projectleider nodig? Of heb je behoefte aan toegankelijke teksten of een corporate story?

Hoe kan ik jou helpen?

door:dewi ondersteunt bedrijven en organisaties om hun boodschap zo helder en effectief mogelijk over te brengen. Ik adviseer, voer uit en coördineer.

Strategie én uitvoering

Ik ben gewend mij telkens in te leven in een nieuw vraagstuk, binnen een andere organisatie. Mijn kracht is dat ik zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau ingezet kan worden. In elke fase kan ik meerwaarde bieden. 

Content

Voor mij draait alles om de inhoud. Ja, content! Zonder input, geen output. Dus ik lees, luister, kijk en onderzoek. Bij het opstellen van een communicatieplan of het schrijven van teksten is de context voor mij leidend. Waarmee kun je de doelgroep écht raken?

Samen

Als zzp’er werk ik zelfstandig, maar ook samen. Met opdrachtgevers (de inhoudsdeskundigen) en iedereen die vormgeeft aan de communicatie: grafisch ontwerpers, fotografen, videomakers en webbouwers. Als team, op een gelijkwaardig niveau. Op die manier versterken inhoud en vorm elkaar en komt de boodschap nog krachtiger over.

Door te luisteren, te analyseren en door te vragen breng ik organisaties dichterbij hun publiek.

Mijn diensten

Communicatieadvies

Geen dikke communicatieplannen, maar een concreet advies vanuit een goede analyse. Dat geeft houvast en resultaat.

Contentstrategie en -creatie

Strategisch content inzetten, passend bij jouw doelstellingen. Met de juiste organisatie en structuur.

Projectmanagement

Een zorgvuldige aanpak van een communicatieproject. Bijvoorbeeld een campagne, huisstijlimplementatie, nieuwe website of redactionele productie.

Tekstschrijven

Heldere teksten voor magazines, websites en andere communicatie-uitingen. Van human interest verhalen tot SEO-teksten.

Wie ben ik?

Dewi.jpeg

Wie ben ik?

Als ervaren communicatieprofessional en copywriter adviseer ik bedrijven en organisaties over interne en externe communicatievraagstukken en verzorg ik ook de uitvoering. Zowel op project- als interimbasis.

Na de opleiding Communicatie in Eindhoven werkte ik ruim 10 jaar bij verschillende communicatiebureaus, waaronder Zandbeek en Zuiderlicht. Hier combineerde ik projectmanagement met communicatieadvies en tekstschrijven voor uiteenlopende opdrachtgevers. In 2017 zette ik de stap naar een eigen bedrijf. 

Organisaties helpen met het vinden en verwoorden van aansprekende verhalen vind ik geweldig. Op zoek gaan naar de kern van hun bestaan, het waarom van hun handelen. Door te luisteren, te analyseren en door te vragen. Om zo organisaties dichterbij hun publiek te brengen.

Organisaties helpen met het vinden en verwoorden van aansprekende verhalen vind ik geweldig.

Wat anderen zeggen...

"Dewi ondersteunde ons bij het definiëren van intern communicatiebeleid en het uitvoeren hiervan. Door haar betrokkenheid bij Mosa, maar met behoud van een frisse, objectieve blik is deze ondersteuning waardevol. Ze kijkt en luistert naar wat de organisatie nodig heeft en waar interne communicatie van betekenis kan zijn. Door haar geduld en doordat ze blijft doorvragen tot alle vragen zijn beantwoord, geeft ze ons praktische adviezen die ons verder helpen."

| Joy Moonen / Mosa

"Dewi is een goede communicatieadviseur met een vlotte pen. Ze is een snelle, harde werker. En het belangrijkste: ze geeft een helder advies, nadat ze eerst heel goed geluisterd heeft en met mensen in gesprek is gegaan."

| Rachel Castermans / Provincie Limburg

"Een kracht van Dewi in het project was dat ze de samenhang van de verschillende communicatiemomenten en de inhoud daarvan goed in beeld had. Hierdoor kon ze kritische vragen stellen en adviseren wanneer er nieuwe inhoud werd toegevoegd. Ook kan ze met slechts een paar to-the-point vragen de kern van de communicatie in beeld brengen. Waardoor met geringe tijd toch een doeltreffende communicatie voorbereid kon worden. Graag hadden we haar nog langer willen behouden binnen het project, ook in de nazorg- en beheerfase."

| Jeroen van Can / Radar

"Dewi's rustige, maar toch doortastende hands-on mentaliteit zorgde ervoor dat we als een sterk team de uitdagingen die er lagen waarmaakten. In het half jaar dat we samenwerkten heb ik Dewi leren kennen als iemand die in staat is goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en met concrete voorstellen te komen. Haar deskundigheid, het vermogen om op de juiste momenten te relativeren, maar ook de juiste prioriteiten te stellen en vervolgens aan de slag te gaan, maakten haar de professional en prettige collega die we op dat moment nodig hadden."

| Marion Poulussen-Neelen / ZOwonen

"Met professionele passie heeft Dewi In Limburg online volwaardig op de kaart gezet: het 24/7 onderhouden van de social media kanalen én de vele content van Limburg op de juiste plek plaatsen op de website.Dewi heeft zich iedere dag proactief ingezet voor de online kanalen van In Limburg waar ze interactie had met de Limburg fans, overzicht hield, inspeelde op de actualiteit én meedacht met ons als opdrachtgever. Dewi, nogmaals dank voor het voortreffelijke werk dat je hebt opgeleverd!"

| Marieke Braun-Vaessen / Provincie Limburg

"Dewi heeft Radar ondersteund in het project Nieuwe Digitale Werkplek en dit voornamelijk tijdens een 100% thuiswerkperiode als gevolg van corona. Desondanks heeft Dewi er in korte tijd voor weten te zorgen dat iedereen binnen het project haar wist te vinden. Met haar open, nieuwsgierige en belangstellende houding wist zij telkens de juiste toon te vinden voor alle verschillende betrokkenen: positief, enthousiast, begrijpelijk én realistisch."

| Lisette Sagis / Radar

door:dewi werkt(e) onder andere voor:

ZOwonen, Provincie Limburg, Koninklijke Mosa, Chapeau Magazine, Radar, Mestreechter Operètte Vereiniging, Gemeente Sittard-Geleen, Praktijkfilosoof, Verburg Legal, Universiteit Maastricht, Maastricht Marketing, Joseph Bricks, Waterschapsbedrijf Limburg, WML, Stichting Klankkleur Limburg

ZOwonen

Communicatieadvies

ZOwonen is woningcorporatie in Sittard. Een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke doelstelling dat mensen met lage inkomens en kwetsbare personen passende woonruimte biedt. Als interim communicatieadviseur versterkte ik tijdelijk het communicatieteam met als aandachtsgebied klantcommunicatie. De dienstverlening van ZOwonen verschuift steeds meer naar digitaal. Met name jonge huurders verwachten dat ze alles online kunnen regelen. Maar een grote groep huurders hecht nog veel waarde aan informatie op papier en persoonlijk contact. Die vormen van communicatie optimaal inzetten en op elkaar laten aansluiten draagt bij aan de klanttevredenheid. Een mooie uitdaging!

Provincie Limburg

Projectcommunicatie en contentmanagement

Slim op weg naar morgen
Het Mobiliteitsplan ‘Slim op weg naar morgen’ gaat uit van een integrale, gebiedsgerichte aanpak en stelt de reiziger staat centraal. Ik ondersteunde het Cluster Mobiliteit van de Provincie bij de communicatie rondom dit nieuwe mobiliteitsplan. Een aandachtspunt was het vergroten van het communicatiebewust zijn van de eigen medewerkers. Door gesprekken haalde ik content op en ik hielp het cluster met het consistent uitdragen van hun boodschap, onder andere door het schrijven van een publieksvriendelijke versie van het mobiliteitsplan.

In Limburg
'In Limburg' is het toeristisch brand waarin de Provincie Limburg samenwerkt met de destinatiemanagementorganisaties in Limburg. Voor een periode van een half jaar was ik verantwoordelijk voor het contentmanagement van de website en bijbehorende social mediakanalen (InstagramFacebook en Twitter). Op InLimburg.com staan tal van inspirerende artikelen om onze provincie te gaan ontdekken. Zelfs ik ontdekte vele nieuwe plekken in mijn eigen provincie. En ik had nooit kunnen bedenken hoe actueel dit dicht bij huis recreëren opeens zou worden door de coronacrisis.

Limburg heeft je nodig
Met het platform 'Limburg heeft je nodig' wil de Provincie Limburg inwoners bewust maken van de kansen op de arbeidsmarkt en het belang van een leven lang ontwikkelen. Ik ontwikkelde hiervoor een contentstrategie en contentkalender. Daarnaast was ik contentmanager en schreef ik ook zelf diverse artikelen. Door middel van storytelling belichtten we het thema arbeidsmarkt vanuit een persoonlijke invalshoek. Ik interviewde een aantal mensen over wat hun werk voor hen betekent, over hun drijfveren en hun ambities.

De Vereniging Limburg
Bij de Provincie Limburg ondersteunde ik het cluster Communicatie met het verbinden en zichtbaar maken van alle projecten binnen de Sociale Agenda Limburg 2025. De Sociale Agenda is erop gericht Limburgers gezonder en gelukkiger te maken. In deze ‘Koers voor een vitaler Limburg’ wordt ingezet op een samenleving waarin alle Limburgers tot hun recht komen, elkaar ondersteunen en solidair zijn. Een samenleving waarin ze naar vermogen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. De communicatie-uitdaging was het vertalen van provinciaal beleid naar aansprekende verhalen die de meerwaarde van de Sociale Agenda voor ‘de Limburger’ aantonen. Het opzetten en levend houdend van het online platform De Vereniging Limburg was daar een onderdeel van. Dit deden we door inwoners en organisaties op te roepen hun verhalen te delen. Een belangrijk deel van de content bestond uit video's die regionale omroep L1 in samenwerking met de Provincie produceerde onder de noemer #WijZijnLimburg.

Koninklijke Mosa

Interne communicatie

Hoe vertaal je KPI’s, klantketens en procesdenken naar de mensen op de werkvloer? Met die vraag benaderde Mosa mij begin 2017. De Maastrichtse tegelfabrikant was bezig met de invoer van een nieuwe manier van werken voor de 600 medewerkers. Ik stelde de interne communicatiestrategie op en ondersteunde de communicatieafdeling met de uitrol van hiervan. Verder zorgde ik voor toegankelijke content rondom de verandering. Als vervolgopdracht mocht ik een plan uitwerken voor het structureren van de interne communicatie. Interne communicatie moet bijdragen aan het motiveren en inspireren van medewerkers. Op basis van een enquête onder alle medewerkers en kwalitatieve interviews met sleutelspelers werkte ik een communicatiestructuur uit waarmee de diverse interne doelgroepen bereikt kunnen worden.

 

Corporate story en Design Manifest

Mosa vroeg mij ook hun nieuwe corporate story te formuleren. Het bedrijf wist heel goed waar ze voor staat, maar dit werd vooral omschreven in termen van ‘what’ en ‘how’. Op deze niveaus wordt het steeds moeilijker om jezelf als merk te onderscheiden. Het ‘waarom’ van Mosa was niet helder geformuleerd en werd daardoor onvoldoende belicht in externe en interne communicatie. Op basis van interviews en brainstormsessies met het marketingteam schreef ik de corporate story en ontwikkelde ik een corporate communicatiestrategie gebaseerd op storytelling. In het verlengde daarvan schreef ik het Design Manifest van Mosa.

Chapeau Magazine

Copywriting

Branded content
Voor het magazine over het goede leven in Limburg, Chapeau, schreef ik regelmatig branded content. Of het nu gaat om een kledingmerk of wellness resort. Steeds is het de uitdaging een commerciële boodschap te vertalen naar relevante content voor de Chapeau-lezers. Verhalen waarin de passie van de ondernemer of het onderscheidend vermogen van een merk naar voren komt. Met de juiste toon die past bij het bedrijf en een invalshoek die de lezer in het artikel trekt.

Magazine
Thermae 2000 wilde haar dertig jarig bestaan markeren met een speciaal jubileummagazine. In opdracht van Chapeau Content Creators dacht ik mee over de invulling en schreef ik een aantal artikelen en verhalen.

Het werd een exclusief en luchtig blad. Leuk om te lezen, met de nodige verdieping. Het besteedt aandacht aan het verleden en de toekomst van het wellnessoord, maar ook aan fashion en lifestyle. Tips voor je eerste opgieting, health trends, de historie van badmode en adviezen voor vitale werknemers. Insteek was ook om vooral anderen aan het woord te laten. Stakeholders, partners, gasten en medewerkers. Zo ontstond een mooi overzicht van 'de wereld van Thermae 2000'.

Radar

Projectcommunicatie en copywriting

Office 365
Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg. De zorgorganisatie met ongeveer 900 medewerkers maakte in 2020 de overstap naar Office 365. Hiermee kunnen medewerkers waar ze willen, vanaf elk apparaat inloggen en hun werk doen. Voor dit project van een jaar vroeg Radar mij om ondersteuning op het gebied van communicatie. Enerzijds ging het om het goed informeren van de verschillende doelgroepen, anderzijds ook om het motiveren en het stimuleren van het gebruik van de nieuwe omgeving. Ik stelde een beknopt, maar doordacht communicatieplan op dat houvast gaf voor alle communicatie-activiteiten rondom het project. Uitgangspunt voor de communicatie was om positief en enthousiast te communiceren, maar zeker ook oog te hebben voor weerstand van medewerkers. Ik formuleerde hiervoor een kernboodschap waar we gedurende het project steeds op konden terugvallen. Als lid van de projectgroep bewaakte ik de uitgangspunten van de strategie, en gaf ik tevens uitvoering hieraan. Zo ontwikkelde ik een digitale nieuwsbrief, voorbeeldmails en instructiematerialen, en zorgde ik voor regelmatige updates op intranet.

Kwaliteitsrapporten
Met het jaarlijks kwaliteitsrapport laat Radar zien wat zij allemaal doet om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Naast de verplichte feiten en cijfers wilde Radar vooral aantonen wat 'kwaliteit' in de praktijk betekent. Voor cliënten, voor medewerkers en voor de partners waarmee ze samenwerkt. Aan mij de vraag om de opzet voor het rapport te bedenken en de teksten te schrijven. Met drie thema’s nemen we de lezer mee langs de verschillende aspecten van kwaliteit. Korte alinea’s over beleid en strategie worden afgewisseld met persoonlijke verhalen en quotes van medewerkers. Unknown Designer zorgde met de luchtige vormgeving dat het een prettig leesbare en interactieve PDF werd. Ook maakten we een cliëntvriendelijke versie; een samenvatting met eenvoudiger taalgebruik.

Mestreechter Operètte Vereiniging

Communicatieadvies

De Mestreechter Operètte Vereiniging (MOV) is in 1949 op spontane wijze ontstaan als gelegenheidsmannenkoor van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek (KNP) in Maastricht. Sinds 1966 brengt het amateur-theatergezelschap elke twee jaar een nieuwe productie op de planken. MOV werkt aan vernieuwing. Enerzijds om een nieuw publiek aan te spreken en anderzijds om de aanwas van nieuwe leden voor het vergrijzende koor te stimuleren. Samen met EST.21 ontwikkelde ik een communicatieplan gericht op de kaartverkoop van hun nieuwste productie, maar ook op continuïteit voor de lange termijn. Het plan schetst de kaders waaraan de leden zelf invulling kunnen geven. Met een helder communicatieconcept en ideeën voor storytelling. We ondersteunden de MOV ruim een jaar bij hun communicatieactiviteiten. De huisstijl kreeg een update en ook de website is vernieuwd. Ik leerde in die tijd gepassioneerde mensen kennen, die met hart en ziel twee avonden in de week repeteerden voor de grote productie. Steeds opnieuw, totdat het perfect was. Bewonderenswaardig! Dit wilde ik overbrengen op de potentiële bezoekers van de voorstelling. Met persoonlijke verhalen en kijkjes achter de schermen maakte het publiek in aanloop naar de voorstelling kennis met de mensen achter MOV. Facebook gebruikten we onder meer om de leden zelf de voorstelling te laten promoten in hun vriendenkring. Want uiteraard zijn zij zelf de beste ambassadeurs...

Gemeente Sittard-Geleen

Copywriting

De Gemeente Sittard-Geleen geeft circa zes keer per jaar een Stadskrant uit die gratis huis-aan-huis wordt verspreid. Het doel is om inwoners te informeren over wat er in hun gemeente speelt. Voor deze krant schreef ik diverse nieuwsberichten en human interest artikelen.

Zie ook: Stadskrant Sittard-Geleen

Praktijkfilosoof

Copywriting

Jan Lemmens benaderde mij met de vraag: kun je mij helpen mijn verhaal te formuleren? Na een ongewone carrière en een levenspad met hobbels was Jan zijn eigen praktijk gestart waarin hij anderen coacht en adviseert. In een kennismakingsgesprek van twee uur in zijn huiskamer vertelde hij mij zijn levensverhaal. Hij sprong van de hak op de tak en trok het ene na het andere boek uit de volle boekenkast om een passage eruit voor te lezen. Oude schoolrapporten en mindmaps werden erbij gehaald. Ik kon begrijpen dat hij het moeilijk vond om dit complexe verhaal goed over de bühne te brengen. Toch was er duidelijk een rode draad te ontdekken in wat ik had gehoord: ‘leren door te leven’. Ik ontwikkelde het kernverhaal voor Jan en zeven bouwstenen die elementen uit zijn verhaal verdiepen. Dit hielp om Jans gedachten te ordenen en focus aan te brengen in de diensten die hij met zijn bedrijf wilde aanbieden. Maar ook om te bepalen wie zijn potentiële klanten zijn. Buro Bertus gebruikte het kernverhaal voor de ontwikkeling van een onderscheidende huisstijl die onder andere is vertaald in een website. Het copyconcept met samengestelde – niet bestaande – woorden*, onderstreept de bijzondere, innovatieve manier van denken van Jan. Ik adviseerde over de beste indeling van de website en het toevoegen van een blog waarin hij zijn interessante kijk op filosofie, kunst en zelfontwikkeling kwijt kan.

Bekijk de website: Jan Lemmens

* Zinzoeker, Essentiejager, Anderslezer, Spoorgever, Verderkijker, Frisdenker

Verburg Legal

Misschien is het wel het moeilijkste onderdeel van zelfstandig ondernemer zijn: jezelf verkopen. Vaak lukt het mondeling heel goed, maar zodra de letters op papier (of scherm) moeten komen wordt het voor velen lastig. Zo kwam bedrijfsjurist Ilona Verburg naar mij met de vraag haar te helpen met haar websiteteksten. De juridische wereld is een vrij formele wereld. Het is dan ook verleidelijk om een zeer zakelijke schrijfstijl aan te houden. Maar na een paar gesprekken met Ilona werd mij duidelijk dat het onderscheidend vermogen juist haar spontane en empathische karakter is (naast ijzersterke juridische kwaliteiten!). Naast een duidelijke opsomming van diensten en specialismen, mocht een pagina over Ilona volgens mij niet ontbreken. Daarnaast voegde ik persoonlijke quotes toe, waarmee haar visie op het vak naar voren komt. Want uiteindelijk gaat het bij B2B communicatie óók om een connectie van mens tot mens. Daarvan ben ik overtuigd.

Bekijk de website: Verburg Legal

x sluit

Kennismaken? 
Neem gerust contact op.

Dewi Andoetoe       
06 28 78 19 93       
dewi@doordewi.nl
kvk 67685080       
Algemene voorwaarden
LI-In-Bug.png Linkedin